COOPER剖分式球面滚子轴承

网站首页  »  产品中心  »  COOPER剖分式球面滚子轴承
COOPER剖分式球面滚子轴承
COOPER轴承固定端 01B400MGR 自由端 01B400MEX 剖分圆柱滚子轴承

COOPER轴承固定端 01B400MGR 自由端 01B400MEX 剖分圆柱滚子轴承

COOPER轴承固定端 01B400MGR 自由端 01B400MEX 剖分圆柱滚子轴承

英国COOPER轴承、COOPER分离式轴承,COOPER滚柱、COOPER保持架、COOPER剖分式轴承已经应用到了各地范围内的大多数工业领域。四十多个地区的公司都乐于采用Cooper生产的剖分式轴承,COOPER轴承的可靠性保证了在某些恶劣的工业环境里保持高效运行。COOPER剖分式轴承在受空间限制难于进行检修的区域的应用是COOPER轴承的主要特色所在。
英国COOPER库珀(COOPER轴承)集团,成立于1894年。自1907年发明****套完全分离式轴承(剖分轴承)以来,COOPER轴承公司一直为****的分离式轴承(剖分轴承)专业生产厂家,在市场占有率及技术先进性遥遥**。
海上作业:从超大型油轮到海上快艇,COOPER剖分式轴承在各大海洋航线扮演着重要的角色。在某些停工就意味着错过时机、损失货物的工业来说,其在各地范围内的实用性、适应性、安装的快速性和维护的简便性,都使得COOPER轴承成为各地海洋工程师的选择。
钢铁工业:从矿石转运站到鼓风炉主进料传送机、从连铸机碾磨机、COOPER剖分式轴承已经几乎在钢铁生产的每一个阶段得到广泛的应用,COOPER剖分式轴承使得钢铁生产设备的设计者们可以作出性能的设计,而不用再考虑轴承安装和更换的可能性。
采矿业:COOPER剖分式轴承适用于各地范围内的地下和地面采矿应用,特别适用于极度难以进行检修的部位。COOPER轴承特有的滚柱和保持架的配合使其可在传统材质的轴承不能使用的地方得以使用。
在风机上的应用:易于安装甚至在狭窄的区域,COOPER剖分式轴承在气体通风设备的应用方面拥有着至高无上的技术。
水泥工业:水泥工业面对的磨蚀性大,布满灰土的恶劣条件,是恶劣的工业环境之一。就是COOPER轴承的剖分特点,其传奇般的可靠性和已被人证实的密封特性将大限度的减少停机检修的时间,并在提高生产效率方面发挥着关键性的作用。
发电工业:多年以来,COOPER剖分式轴承在发电工业得到广泛的应用,在该行业,停机检修尤其是一个关键性的环节,COOPER剖分式轴承适用于火电厂、水电厂和风力涡轮机。
采石工业:对于采石工业而言,停机检修是一个关键性的环节。COOPER轴承在绝大多数的石料和采矿业得到广泛的应用。
传送带系统:适用于封闭环境下、随时可检修。以及维修的简便性,使得COOPER轴承成为传送机的选择。
COOPER轴承部分型号:

01-C-60MM-EX COOPER, 01-C-60MM-GR COOPER, 01-C-615-GR COOPER, 01-C-65MM-EX COOPER, 01-C-65MM-GR COOPER, 01-C-700-GR COOPER, 01-C-70MM-EX COOPER, 01-C-70MM-GR COOPER, 01-C-715-EX COOPER, 01-C-75MM-EX COOPER, 01-C-75MM-GR COOPER, 01-C-800-EX COOPER, 01-C-80MM-EX COOPER, 01-C-80MM-GR COOPER, 01-C-85MM-EX COOPER, 01-C-85MM-GR COOPER, 01-C-90MM-EX COOPER, 01-C-90MM-GR COOPER, 01-CF-508-EX COOPER, 01-CF-508-GR COOPER, 01-CP-207-GR COOPER, 01-CP-212-GR COOPER, 01-CP-507-GR COOPER, 01-P-600 COOPER, 01-P-60MM COOPER, 01-P-65MM COOPER, 01-P-70MM COOPER, 01-P-70MM/2 COOPER, 01-P-75MM COOPER, 01-P-75MM/2 COOPER, 01-P-80MM COOPER, 01-P-85MM COOPER, 01-P-900 COOPER, 01-P-90MM COOPER, 01-TL-208 COOPER, 01-TL-215 COOPER, 01-TL-300 COOPER, 01-TL-304 COOPER, 01-TL-507 COOPER, 01-TL-60MM COOPER, 01-TL-800 COOPER, 02208-BP COOPER, 02-B-100MM-EX COOPER, 02-B-100MM-GR COOPER, 02-B-115-EX COOPER, 02-B-1400-GR COOPER, 02-B-203-GR COOPER, 02-B-208-GR COOPER, 02-B-212-EX COOPER, 02-B-215-GR COOPER, 02-B-300-EX COOPER, 02-B-304-EX COOPER, 02-B-308-EX COOPER, 02-B-308-GR COOPER, 02-B-311-EX COOPER, 02-B-312-EX COOPER, 02-B-315-EX COOPER, 02-B-315-GR COOPER, 02-B-407-EX COOPER, 02-B-407-GR COOPER, 02-B-415-EX COOPER, 02-B-415-EXC3 COOPER, 02-B-415-GR COOPER, 02-B-415-GRC3 COOPER, 02-B-512-EX COOPER, 02-B-600-EXC3 COOPER, 02-B-607-GR COOPER, 02-B-700-EX COOPER, 02-B-700-GR COOPER, 02-B-800-GR COOPER, 02-BC-115-GR COOPER, 02-BC-200-GR COOPER, 02-BC-203-EX COOPER, 02-BC-207-EX COOPER, 02-BC-207-GR COOPER, 02-BC-215-EX COOPER, 02-BC-215-GR COOPER, 02-BC-300-GR COOPER, 02-BC-303-EX COOPER, 02-BC-303-GR COOPER, 02-BC-307-EX COOPER, 02-BC-307-GR COOPER, 02-BC-308-GR COOPER, 02-BC-311-GR COOPER, 02-BC-315-EX COOPER, 02-BC-315-GR COOPER, 02-BC-315-GR-GM COOPER, 02-BC-400-EX COOPER, 02-BC-400-GR COOPER, 02-BC-407-EX COOPER, 02-BC-407-GR COOPER, 02-BC-500-GRC3 COOPER, 02-BC-503-EX COOPER, 02-BC-507-EXC3 COOPER, 02-BC-508-EX COOPER, 02-BC-600-EX COOPER, 02-BC-600-GR COOPER, 02-BC-615-GR COOPER, 02-BC-700-EX COOPER, 02-BCF-203-GR COOPER, 02-BCF-300-EX COOPER, 02-BCF-300-GR COOPER, 02-BCP-112-GR COOPER, 02-BCP-115-EX COOPER, 02-BCP-203-EX COOPER, 02-BCP-203-GR COOPER, 02-BCP-207-EX COOPER, 02-BCP-207-GR COOPER, 02-BCP-208-EX COOPER, 02-BCP-215-EX COOPER, 02-BCP-215-GR COOPER, 02-BCP-300-EX COOPER, 02-BCP-300-GR COOPER, 02-BCP-307-EX COOPER, 02-BCP-315-EX COOPER, 02-BCP-315-GR COOPER, 02-BCP-407-EX COOPER, 02-BCP-407-GR COOPER, 02-BCP-415-GR COOPER, 02-BCP-507-EX COOPER, 02-BCP-508-GR COOPER, 02-BCP-50MM-EX COOPER, 02-BCP-50MM-GR COOPER, 02-BCP-515-GR COOPER, 02-BCP-715-GR COOPER, 02-BCP-800-GR COOPER, 02-BCPM-300-EX COOPER, 02-BCPM-300-GR COOPER, 02-BCPS-307-GR COOPER, 02-BT-208 COOPER, 02-BT-304 COOPER, 02-BT-308 COOPER, 02-BT-75MM COOPER, 02-C-05-EX COOPER, 02-C-06-EX COOPER, 02-C-06-GR COOPER, 02-C-07-EX COOPER, 02-C-07-GR COOPER, 02-C-08-EX COOPER, 02-C-08-GR COOPER, 02-C-100MM-EX COOPER, 02-C-100MM-GR COOPER, 02-C-105MM-EX